ද්විත්ව තීරු සිරස් අතට

  • Double Column Vertical Lathe

    ද්විත්ව තීරු සිරස් අතට

    මෙම බර යන්ත්‍රය ද්විත්ව තීරු සිරස් වැසිකිලියකි.
    අධිවේගී වානේ සහ කාබයිඩ් කැපීමේ මෙවලම් සඳහා.
    අභ්‍යන්තර හා පිටත සිලින්ඩරාකාර මතුපිට, කේතුකාකාර මතුපිට, කට්ට සහ වෙනත් ෆෙරස් ලෝහ, ෆෙරස් නොවන ලෝහ සහ සමහර ලෝහමය නොවන දළ, නිම කිරීමේ යන්ත්‍ර සැකසීම විවිධ කර්මාන්ත වල භාවිතා වේ.