තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

 • Manual Horizontal Boring Machine

  අතින් තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

  සැලසුම ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික නීරස පදනමේ ටීපීඑක්ස් ශ්‍රේණියේ බොරිං යන්ත්‍ර මාලාව, පෙට්ටි ශරීරය, කවචය, එන්ජින් බේස්, විශාල කොටස් සැකසීම, සිදුරු කිරීම, බෝ කිරීම, මැදීම, ස්ථාන මුහුණ දීම, ඇඹරීම පැතලි, හැරවුම් නූල් කැපීම, ආදිය විශේෂයෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පෙට්ටි කොටස් සහ රළු නීරස, නිමවූ නීරස, ඇඹරීම් සහ වෙනත් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සුදුසු ය.

 • CNC Horizontal Boring Machine

  සීඑන්සී තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

  TZK6113 තිරස් ඇඹරීම සහ නීරස යන්ත්‍රය යනු දේශීය හා විදේශීය යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ වර්‍ධන තත්ත්වය අනුව යන්ත්‍ර මෙවලම් වෙළඳපොල විශ්ලේෂණය කර අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු ප්‍රවේශමෙන් සකස් කරන ලද නව නිෂ්පාදනයකි. මෙම යන්ත්‍රය ඉහළ සංඛ්‍යාත්මක පාලනයක් සහිත තිරස් ඇඹරීමේ සහ කම්මැලි යන්ත්‍රයක් වන අතර එමඟින් වැඩ කොටස කැණීමට, කම්මැලි වීමට, නැවත නම් කිරීමට, නැවත රැවුල කැපීමට, ඇඹරීමට හා ඇඹරීමට හැකිය.

  මෙම යන්ත්‍රය නැව් තැනීම, ලෝහ විද්‍යාව, දුම්රිය පෙරළීමේ තොග, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, සුළං බල උත්පාදනය, පතල් යන්ත්‍ර, රෙදිපිළි, මුද්‍රණ, සැහැල්ලු කර්මාන්ත, යන්ත්‍ර උපකරණ නිෂ්පාදනය සහ වෙනත් කර්මාන්ත සඳහා බහුලව භාවිතා කළ හැකි අතර, පෙට්ටි කොටස් ලාභදායී උපකරණ සැකසීම වේ.